Thứ Tư, 16 tháng 2, 2011

quan niệm về con trai và con gái

Người đăng: admin

1. Con gái điệu -> làm đẹp Con trai điệu -> bệnh

2. Con gái dùng nữ trang -> người ta nhìn và khen
Con trai dùng phụ tùng -> người ta nhìn và bĩu môi

3. Con gái thắc mắc nhiều thứ -> ngây thơ
Con trai hỏi nhiều -> đầu đất


4. Con gái bắt nạt con trai -> đanh đá
Con trai bắt nạt con gái -> hèn hạ

5. Con gái muốn làm con trai -> mạnh mẽ
Con trai muốn làm con gái -> đàn bà, bệnh hoạn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét