Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Ai....ở đâu....cái gì...( ko đc cười)

Người đăng: admin

Ba con Heo và một con Sói.

Ba con heo , heo A tên là " Ai" , heo B tên là "Ở Đâu" , heo C tên là
"Cái Gì" . Có một hôm , heo A và heo B đứng trc cửa , heo C thì ở trên
gác . Một con sói phát hiện và muốn ăn thịt chúng , thế là chạy lại trc
mặt heo A...
Sói : mày là ai ??

Heo A : uh !!

Sói : cái gì ??

Heo A : cái gì trên gác .

Sói : tao hỏi mày tên gì ??

Heo A : tôi là ai !!-Sói lại quay sang hỏi heo B...Sói : mày là ai ??

Heo B : tôi không phải là ai , nó là ai .(chỉ sang heo A)

Sói : mày quen nó ??

Heo B : uh .

Sói : nó là ai ??

Heo B : đúng thế .

Sói : cái gì ??

Heo B : cái gì trên gác .

Sói : ở đâu ??

Heo B : ở đâu là tôi .

Sói : ai ???

Heo B : nó là ai !! (lại chỉ sang heo A)

Sói : sao tao biết đc .

Heo B : ông tìm "ai" ??

Sói : cái gì ??

Heo B : cái gì trên gác .

Sói : ở đâu ??

Heo B : là tôi .

Sói : ai ??

Heo B :tôi không phải là ai , nó là ai .(tiếp tục chỉ sang heo A)

Sói : trời ơi !!

Heo A+B : "trời ơi" là ba của chúng tôi .

Sói : cái gì là ba của chúng mày à ??

Heo B : không phải .

Sói chịu hết nỗi , lớn tiếng quát : tại sao...???

Heo A+B : ông quen ông nội chúng tôi hả ??

Sói : cái gì ??

Heo A : cái gì trên gác , tại sao là ông nội chúng tôi .

Sói : tại sao ??

Heo A : đúng rồi .

Sói : cái gì ??

Heo A : không , cái gì ở trên gác .

Sói : ai ??

Heo A : tôi là ai .

Sói : mày là ai ??

Heo A : uh , tôi là ai .

Sói : cái gì ??

Heo A+B : nó trên gác ....Sói cắn lưỡi tự sát

0 nhận xét:

Đăng nhận xét